Hopp til innhold

Flyktninger, etter land de har flyktet fra

Tallene viser oss hvilke land flest mennesker har flyktet fra.

En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

I tillegg kan du finne her hvilke land flest mennesker flykter til. Mennesker som er på flukt i sitt eget land fører man opp en egen statistikk, tall på internt fordrevne (IDPs).

Tallene blir samlet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Flyktninger fra Palestina og Vestbredden er ikke med i denne oversikten, ettersom disse tas hånd om av FNs særskilte organ for palestinske flyktninger, UNRWA.

Lær mer om flyktninger på FN-sambandets temasider om flyktninger

Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017