Hopp til innhold

Fredsindeksen

Indeksen måler faktorer som skaper og opprettholder fred. 1 er beste verdi, mens 5 er dårligst.

Indeksen er basert på totalt 23 indikatorer, som går på kriminalitet, våpentilgang, militære i landet, indre vold og forhold til andre land.  

Underveis ble det gjort forsøk på å identifisere forhold som må til for å skape et fredelig samfunn. Velfungerende demokrati, godt utdanningssystem og høy levestandard er forhold som de fredeligste landene ofte har til felles.

Til tross for at USA har mange av de fredelige trekkene, får landet dårlig plassering på indeksen på grunn av krigføring og fordi en stor andel av landet bruttonasjonalproduktet (BNP) brukes på militært utstyr. Det at det begås mange drap og at et så stort antall av befolkningen sitter i fengsler trekker også ned på indeksen.

Arbeidet med indeksen er utført av forskningsorganisasjonen The Institute for Economics and Peace (IEP). Indeksen er anerkjent, men også kritisert, da det alltid vil være avhenging av hva man velger å legger inn, eller ikke legger inn, i en slik måling. Du kan utforske de enkelte delene ved å følge lenke til kilden, og nederst på siden kan du finne lenke til artikler som diskuterer indeksen.

Enhet: Skala: 1-5 (1 er best)
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017