Hopp til innhold

Fruktbarhetstall

Fruktbarhetstallene viser hvor mange barn som fødes per kvinne.

Fruktbarhetstallene beregnes ved å summere de aldersspesifikke fruktbarhetsratene (fødselshyppigheten i hver enkelt aldersklasse) for kvinner i fødedyktig alder (15-49 år). Statistikken tar utgangspunkt i at et lands gjeldende fruktbarhetsforhold, det vil si aldersspesifikke fruktbarhetsrater, ikke endrer seg i kvinnens levetid.

For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må fruktbarhetstallet være ca. 2,1 (reproduksjonsnivået).

Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag. Disse er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet, holder seg stabile. Befolkningsanslaget inneholder også tall over hvordan fruktbarhetstallene kan endre seg dersom disse faktorene skulle bli større eller mindre enn tidligere antatt. Disse tallene kan du oppsøke ved å klikke på lenken til UN Data nedenfor.

Enhet: Antall barn per kvinne
Tema: Befolkning
Kilde: UN Data
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017