Hopp til innhold

Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen

Indikatoren viser hvor stor andel av de elevene som begynner i grunnskolen som fullfører (dvs. går ut 5. klasse).

Tallmaterialet i denne indikatoren gir en pekepinn på hvor effektivt utdanningssystemet er. Faktorer som manglende lærebøker, dårlige lærere, og elever som må hjelpe til med arbeidet hjemme kan bidra til å svekke utdanningssystemet. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon,UNESCO.

Enhet: Prosent
Tema: Utdanning
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017