Hopp til innhold

Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene

Denne indeksen fra FNs utviklingsprogram fanger opp skjevfordelingen mellom kvinner og menn på tre sentrale områder inne menneskelig utvikling. Man måler landets tilstand når det gjelder reproduktiv helse gjennom mødredødelighet og tenåringsfødsler, medbestemmelse gjennom deltagelse i politikken og utdannelse, og deltagelse i arbeidslivet. Dette gir oss pekepinn på skjevfordeling og forskjeller for utvikling mellom kvinner og menn i et land.

Indeksen er et tillegg til FNs indeks for menneskelig utvikling, HDI, for å få fram flere sider ved utvikling. GII gir oss tall på hva skjevfordelingen koster for menneskelig utvikling. Desto høyere skår for et land, desto større forskjeller mellom kjønn, desto større tap for utviklingen.

HDI-indeksen er også utvidet med "HDI- justert for skjevfordeling (IHDI) "og "Den flerdimensjonale fattigdomsindeksen".

Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet).

Enhet: Skala: 0-1 (der 0 er best)
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017