Hopp til innhold

Henrettelser

Indikatoren viser antall henrettelser pr år.

Tallene er hentet inn og publisert av Amnesty International. Oversikten er ikke fullstendig fordi det er mange land som ikke vil fortelle hvor mange henrettelser som gjøres årlig. Det landet som utfører flest henrettelser er Kina, men de oppgir ikke antallet (man regner med flere tusen hvert år ) Land som Nord-Korea, Syria og Oman har heller ikke gitt opplysninger til Amnesty. Det er også mange flere land som dømmer dødsstraff, men som ikke gjennomfører selve henrettelsen. 

De aller fleste tallene er minimumstall, det vil si at det er grunn til å tro at det faktiske antallet er høyere. 

Enhet: Antall henrettede
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017