Hopp til innhold

IHDI - avslører forskjellene

Når FNs utviklingsprogram (UNDP) måler menneskelig utvikling i Human Development Index (HDI) regner man ut et gjennomsnittsnivå av utvikling per innbygger. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) kan gi et riktigere bilde av utviklingen.

IHDI er en mye mer komplisert måte å regne på, som tar med forskjellene inne i et land i regnestykket. Det kan være interessant å sammenligne HDI med IHDI. Hvis godene er jevnt fordelt i befolkningen vil HDI og IHDI være ganske like. Hvis det er store forskjeller mellom fattige og rike, vil HDI være høyere enn IHDI. 

Enhet: Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017