Hopp til innhold

Konsumprisindeks

Indikatoren viser prisutviklingen i forhold til referanseåret 2005 for et basisutvalg av varer og tjenester.

Konsumprisindeksen viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et referanseår. De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt. Referanseåret for denne statistikken er 2005. Dersom man deler indekstallet på 100, får man den prosentvise prisveksten i forhold til 2005.

Enhet: Indeks: 2005=100
Tema: Økonomi
Kilde: Verdensbanken
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017