Korrupsjon

Indikatoren viser graden av korrupsjon i landet, slik næringslivsfolk, akademikere og risikoanalytikere oppfatter det.

Korrupsjonsskalaen går fra 0 (veldig korrupt) til 100 (helt renhårig). Indikatoren inkluderer korrupsjon i offentlig sektor (f.eks. politiet, utdannings- og helsesystemet, offentliges kjøp av tjenester fra næringslivet) og i politikken. 

Skalaen ble endret i 2012, så vi får ikke vist sammenligning med tidligere år. For å se eldre tall, må du gå inn på lenken til høyre til Transparency International

Enhet: Skala: 0-100 (100 er best)
Choose year :
Compare with Year:
Compare with indicator:
loader
Loading..
Sort order
x
x
No data for the selected indicator and selected year

FN-sambandet © 2014