Hopp til innhold

Forventet levealder for kvinner

Forventet levealder for kvinner, beregnet med utgangspunkt i aldersspesifikke dødsrater

Statistikken viser forventet levealder ved fødselen for kvinner. Forventet levealder beregnes med utgangspunkt i tabeller som viser sannsynligheten for å dø ved ulike aldre. Forventet levealder varierer mellom ulike grupper av befolkningen og historisk sett har det vært en klar forskjell mellom kvinners og menns dødelighet.

Tall for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag. Disse tallene er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.

Befolkningsanslaget inneholder også tall over hvordan forventet levealder i en befolkning kan endre seg dersom de ovenfornevnte faktorene skulle bli større eller mindre enn tidligere antatt. Disse tallene kan du oppsøke ved å klikke på lenken til UN Data nedenfor.

Enhet: År
Tema: Befolkning
Kilde: UN Data
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017