Hopp til innhold

Likestilling i arbeidslivet

Kvinners andel av arbeidsmarkedet

Indikatoren viser hvor stor andel kvinner som er i arbeid. Arbeidsmarkedet er her de over 15 år.

De siste årene har antall kvinner i arbeidslivet økt i mange land, noe som vitner om at kvinner er i ferd med å bli bedre integrert i økonomien. Til tross for at andelen kvinner i arbeidslivet har økt, forblir arbeidsmarkedet delt innenfor enkelte områder, som industri- og omsorgsyrker.

I fattige land er lønnet arbeid forbeholdt middelklassen i byene, og på landsbygda er det kun menn som får tilgang på arbeid utenfor landbruket. Når velstanden øker, får kvinner større muligheter til å ta del i lønnsbringende arbeid, noe som gir dem bedre vilkår på alle områder av samfunnslivet. Tallmaterialet samles inn og modeleres av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Enhet: Prosent
Kilde: ILOSTAT
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017