Hopp til innhold

Likestilling i styring av landet

Andel av representantene i nasjonalforsamlingen som er kvinner.

Kvinner er i mindretall i alle verdens nasjonalforsamlinger, bortsett fra i Rwanda. Dette kommer særlig av kvinners dårlige tilgang på utdannelse og hva slags jobber de tradisjonelt har hatt. Nasjonalforsamlingene er i de fleste land ansvarlige for å vedta lover og fatter mange svært viktige avgjørelser, og det er et stort problem at kvinner holdes utenfor.

Indikatoren er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 5, om å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Delmål 5.5 er å sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Enhet: Prosent
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017