Hopp til innhold

Global lykkeindeks

Indeksen viser hvor mange gjennomsnittlige lykkelige leveår innbyggerne i verdens land kan forvente å oppnå, delt på hvor store ressurser landene forbruker.

The Happy Planet Index er en indeks utviklet av den britiske tankesmien New Economics Foundation (NEF). Indeksen er bygget opp av fire deler. De to første er spørreundersøkelser over hvor fornøyd folk er med livene sine sammen med tall over forventet levealder ved fødselen. Så måler man hvor store ulikhetene er innad i et land for dette, og hvor stort økologisk fotavtrykk de ulike landene etterlater seg, det vil si hvor stor del av jordens ressurser landet forbruker.

Ved å dele gjennomsnittlige antall lykkelige leveår på det økologiske fotavtrykket viser indeksen forholdet mellom forbruk og livskvalitet. Til tross for at ressursforbruket har blitt mangedoblet i løpet av de siste 50 årene har ikke livskvaliteten steget i særlig stor grad. Derfor er det de fattigste og de rikeste landene som dominerer nedre halvdel av listen: De fattigste fordi de både har kort levetid, er lite fornøyd med livet og forbruker relativt lite, og de rike fordi forbruket har steget i så stor grad at den høye livskvaliteten koster planeten stadig mer. Det er de landene som klarer å holde livskvalitet og forventet levealder relativt høy uten å forbruke mer enn nødvendig som kommer best ut.

NEF har satt 89 som et rimelig mål for en bærekraftig produksjon av lange liv i en lykkelig verden - nasjoner som oppnår dette eller høyere tall klarer å kombinere både tilfredshet, høy forventet levealder og et lavt forbruk.

Enhet: Skala: 1-100 (der 100 er best)
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017