Hopp til innhold

MPI - fattigdomsindeks

Multidimentional Poverty Index (MPI) regner ut hvor mange mennesker som lider under fattigdom i et land, og hvor alvorlig denne fattigdommen er.

Når man beregner MPI forteller tallene både hvor mange mennesker som er fattige i et land, og hva et gjennomsnittlig fattig menneske, i det landet, mangler for å få det bedre. 

Forskjellen mellom Human Development Index (HDI) og MPI er at man vurderer kjennetegnene; helse, utdanning, og levestandard, i forhold til hverandre. Det betyr for eksempel at hvis et menneske er underernært eller ikke får gå på skole, så er det en mer alvorlig form for fattigdom enn hvis man mangler elektrisitet og telefon der man bor. Hvordan måler vi fattigdom og hvem er de fattige?

Enhet: Skala 0-1 (der 0 er best)
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017