Hopp til innhold

Malariatilfeller

Malaria tar livet av nesten en halv million mennesker hvert år - i hovedsak afrikanske barn under fem år.

Malariaparasitten spres gjennom mygg, som trives best i varme, fuktige områder. Klimaendringer, som økt temperatur, nedbør og luftfuktighet forlenger malariamyggens levetid.

Indikatoren viser antallet malariatilfeller per 1000 innbyggere. Antall rapporterte tilfeller er justert for å ta hensyn til ufullstendige rapporteringssystemer, pasienter som søker behandling i privat sektor, selvmedisinering, pasienter som ikke søker hjelp, og potensiell overdiagnostisering gjennom mangel på laboratoriebekreftelser.

Enhet: Antall tilfeller per 1000 innbyggere
Tema: Helse
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017