Hopp til innhold

Svangerskapsrelatert dødelighet

Statistikken viser antallet kvinner som dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nummer 3, som har som delmål å redusere svangerskapsrelatert dødelighet til under 70 per 100.000 levendefødte barn.

Indikatoren måles i antallet kvinner som dør per 100.000 levendefødte barn. Med begrepet levendefødte mener man barn som viser livstegn ved fødsel.

Enhet: Dødsfall per 100.000 levendefødte
Tema: Helse
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017