Hopp til innhold

Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense

Statistikken viser hvor stor andel av befolkningen som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Nasjonale fattigdomsgrenser er tilpasset de sosiale og økonomiske omstendighetene i hvert enkelt land. Disse grensene spiller en avgjørende rolle i Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse verden over. Grensene er tilpasset levekostnadene i hvert enkelt land, og i enkelte tilfeller også innad i regioner og provinser som skiller seg ut fra landsgjennomsnittet.

Ettersom grensene er satt etter forhold som er unike i hvert land, lar det seg ikke gjøre å sammenligne direkte mellom forskjellige land. Hva det vil si å være fattig varierer til dels ekstremt mellom rikere og fattigere land verden over.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nr. 1, som har som delmål å minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen i landet der de bor.

Enhet: prosent
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017