Hopp til innhold

Økologisk fotavtrykk

Indikatoren økologisk fotavtrykk (ØF) måler menneskenes forbruk av naturressurser, her presentert som gjennomsnittsinnbyggerens forbruk i hvert enkelt land.

Forbruket/fotavtrykket måles i arealenheter, dvs. det areal som er nødvendig for at naturen skal kunne fornye de ressursene som brukes. Indikatoren har nær sammenheng med begrepet ”bærekraftig utvikling”, og er utviklet for å kunne måle flere av aspektene ved dette begrepet.

Hvor stort fotavtrykk hver enkelt av oss kan sette på vår jordklode, uten at dens økologiske kapasitet forringes, avhenger av hvor mange mennesker vi er. Jo flere vi er, jo mindre "økologisk kvote" på hver. Verdens totale fotavtrykk avhenger av verdens befolkningsstørrelse, gjennomsnittsforbruket per person, samt ressurseffektiviteten.

Indikatoren tar utgangspunkt i at alle mennesker på jorda har en tilmålt mengde ”plass” eller ressurser til rådighet. I 2008 var dette arealet på 1,72 hektar per person. For å beregne denne "kvoten", har man lagt sammen alt produktivt areal over hele verden og delt på antall innbyggere. Man har inkludert dyrkbar jord, beitemark, bebygde områder og sjøområder. I denne beregningen har man "satt av" areal til de 30 millioner arter som menneskene deler planeten med, og utelatt dette for det arealet menneskene har til rådighet. I tillegg har man "satt av" 12 prosent av den økologiske kapasiteten (med alle økosystemtyper representert) for å beskytte mangfoldet.

Enhet: Hektar per person
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017