Hopp til innhold

Arealbruk, permanent dyrket mark

Indikatoren viser hvor stor del av den dyrkede jorda som hele tiden er i bruk i et land.

Permanent (bestandig) dyrket mark inkluderer arealer hvor avlinger er dyrket over lange perioder, og som ikke trenger å bli plantet på nytt etter hver høsting, slik som kakao, kaffe og gummi. Jord brukt som beiteområde over lange perioder er også med, i tillegg til jord som brukes til frukttrær, nøtter og vinranker. Arealer plantet med trær som skal felles som trevirke og tømmer er ikke medregnet. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Enhet: Prosent av totalt landareal
Kilde: Verdensbanken
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017