Hopp til innhold

Bruk av prevensjon

Indikatoren er et overslag over andelen av gifte kvinner (inkludert kvinner som lever i frivillige parforhold) som for tiden bruker en hvilken som helst form for prevensjon (tradisjonell eller moderne).

Tallene viser utbredelsen av bruk av prevensjon. Tallene kan brukes til sammenligninger mellom land, men det blir ikke helt nøyaktig, grunnet variasjoner i valg av tidspunkt for undersøkelsen og hvor detaljerte spørreskjemaene var. Alle tall viser til kvinner i alderen 15-49 år.

Statistikken er en indikator for FNs tusenårsmål nr. 5, som har som delmål å sikre universell adgang til reproduktiv helse. Tallene sier noe om tilgang til prevensjon og familieplanlegging, noe som påvirker mødrehelsen. Tallene er samlet inn av FNs befolkningsfond, UNFPA.

Enhet: Prosent
Tema: Helse
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017