Hopp til innhold

Tilgang til rent vann

Andel av befolkningen med tilgang til rent og trygt drikkevann.

Andel av befolkningen som har tilgang til vann fra en trygg kilde. Vannkilder som regnes med er vannrør, en felles "vannpost", brønn med pumpe, en beskyttet kilde eller oppsamlet regnvann. En vannkilde av god kvalitet skal gi minst 20 liter vann per person per dag, og være nærmere enn 1 km fra bostedet.

FNs bærekraftsmål nummer 6 er å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle, med delmål om å sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle innen 2030.

Enhet: Prosent
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017