Hopp til innhold

Sårbare stater

Dette er en indeks som måler hvor sårbar en stat er basert på ulike målinger av sosiale, økonomiske og politiske forhold i landet.

Formålet med indeksen er å måle de viktigste forholdene som kan føre til at statene mister kontrollen. Indikatorene som måles er blant annet:

  • statens tilbud av offentlige tjenester,
  • graden av felles avgjørelser staten har mulighet til å gjennomføre,
  • økonomisk utvikling og skeivfordeling,
  • menneskerettigheter,
  • flyktninger og fordrevne,
  • sikkerhet og innblanding fra andre aktører inn i staten,
  • kontroll over landområder.

Indeksen sier ikke noe om landene er på vei opp eller ned – selv om et land kan komme dårlig ut i oversikten kan det være stor vekst og fremgang i landet. Plasseringen på indeksen bør derfor ses i sammenheng med tall fra tidligere år. Indeksen grupperer også statene i ulike grader av stabilitet - disse kan du se ved å følge lenken til høyre.

Enhet: Indeks (0-120)
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017