Hopp til innhold

Sivile rettigheter

Eksempler på sivile rettigheter er retten til liv, frihet fra tortur, rett til privatliv og rett til religionsfrihet. Statistikken bygger på en sjekkliste med spørsmål om sivile rettigheter. Hvert land rangeres på bakgrunn av svarene på de ulike spørsmålene. Rangeringen vises på en skala fra 1 til 7. 1 betyr at innbyggerne i landet har full frihet, mens 7 er dårligst og betyr at det er liten grad av frihet i landene.

Den uavhengige vaktbikkjeorganisasjonen Freedom House utarbeider statistikken.

Enhet: Skala: 1-7 (1 er best)
Kilde: Freedom House
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

Relatert informasjon

FN-sambandet © 2017