Hopp til innhold

Landområder dekket av skog

Andel av landets totale landområder som er dekket av skog.

Avskoging er et enormt problem over store deler av verden. Skogen forsvinner av flere årsaker, blant annet på grunn av utvidelse av byområder, industri, veier og annen infrastruktur, landbruk og for å bruke ved som brensel. Hvert år mister Afrika skog tilsvarende landet Belgias areal.

Avskoging skaper flere problemer, blant annet tap av dyrearter og biologisk mangfold. Men skog er også viktig i kampen mot global oppvarming og klimaendringer, fordi planter absorberer CO2 og omdanner dette til oksygen.

Statistikken er en del av FNs bærekraftsmål nr 15, å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Indikatoren knyttes til delmål 15.2, som er å fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå innen 2020.

Enhet: Prosent
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017