Hopp til innhold

Befolkning som lever i slum i byer

Med slum menes en sammenhengende bosetting der innbyggerne har utilstrekkelige boligforhold.

Utrygge leieforhold, dårlig tilgang til rent vann og sanitærtjenester, dårlig kvalitet på bolig og utilstrekkelig boligareal er eksempler på utilstrekkelige boligforhold.

Det er vanskelig å føre statistikk for slum fordi mange faktorer spiller inn. Denne slumstatistikken tar utgangspunkt i andelen av bybefolkningen som har tilgang til trygge leieforhold. Med trygge leieforhold menes enten at man eier egen bolig, leier privat eller bor i sosial-/kommunal bolig.

I Norge vil utrygge leieforhold referere til de som er hjemløse eller har uformelle leieavtaler, noe som ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbart med utrygge leieforhold i storbyer i utviklingsland.

Indikatoren kan sees i sammenheng med delmål 11.1 i FNs bærekraftsmål, som er å sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder innen 2030.

Enhet: Prosent av bybefolkningen
Tema: Fattigdom
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017