Hopp til innhold

Spedbarnsdødelighet

Indikatoren viser antall døde barn under ett år per 1 000 levendefødte.

Spedbarn er sårbare, og dødeligheten i denne gruppen er derfor et svært sensitivt mål på endringer i samfunnet. Over tid er spedbarnsdødeligheten en indikator som fanger opp økt levestandard, bedre velferdsordninger (for mor og barn) og medisinske fremskritt. Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nr. 3: Å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte.

Enhet: Antall per 1000 levendefødte
Tema: Helse
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017