Hopp til innhold

Tuberkulosetilfeller

Antall tuberkulosetilfeller per 100 000 innbyggere.

Tuberkulose er en smittsom infeksjonssykdom som tar livet av svært mange mennesker hvert år. Tuberkulose er i dag et av verdens store helseproblemer, til tross for at det finnes effektive metoder og midler til å bekjempe infeksjonen.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nr 3, som har som delmål å stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer innen 2030.

Tallene oppgitt i denne statistikken er middelverdien av et spenn mellom laveste og høyeste mulig verdi. 

Enhet: Tilfeller per 100.000 innb.
Tema: Helse
Velg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sorteringsrekkefølge
x
x
Ingen data funnet for valgte indikator / årstall

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017