Hopp til innhold

Apartheid og Sør-Afrika

Politikken i Sør-Afrika fra 1948 kalles apartheid. Det betyr adskilthet.

Den hvite og afrikanske befolkningen i Sør-Afrika har hver sin holdeplass, side om side. Bildet er fra 1982. UN Photo.

Dette gjerdet skiller barna fra et hvitt område i nærheten av Johannesburg. Bildet er tatt i 1973. UN Photo/Pendl

Dette gjerdet skiller barna fra et hvitt område i nærheten av Johannesburg. Bildet er tatt i 1973. UN Photo/Pendl

Dette boligområdet i nærheten av byen Cape Town var kun for hvite. UN Photo/Kay Muldoon

Dette boligområdet i nærheten av byen Cape Town var kun for hvite. UN Photo/Kay Muldoon

Under apartheid i Sør-Afrika fikk ikke den svarte befolkningen bo i samme områder som den hvite. Hudfargen deres avgjorde hvor de fikk bo, hvem de fikk gifte seg med, og hvor de gikk på skole. Svarte sørafrikanere og andre befolkningsgrupper i Sør-Afrika ble diskriminert som følge av hudfargen deres.

Nytt parti får makten

Uttrykket «apartheid» ble første gang brukt i forbindelse med valget i Sør-Afrika i 1948. Da vant det sørafrikanske Nasjonalpartiet for første gang. Selv om svarte sørafrikanere ikke hadde rett til å stemme i valget, fikk valgresultatet store konsekvenser for dem.

Apartheid betyr atskilt. Den nye regjeringen delte landets befolkning inn i ulike raser på bakgrunn av hvilken hudfarge de hadde. På denne måten ville regjeringen sikre at den hvite befolkningen i Sør-Afrika fikk beholde makten og ressursene i landet selv om de var langt færre enn de svarte sørafrikanerne.

Utbredt diskriminering av svarte sørafrikanere

Både før og etter Sør-Afrika ble et selvstendig land i 1910, ble store deler av befolkningen diskriminert. Først ble det forbudt for svarte sørafrikanere å kjøpe eller leie tomter hvor de ville. Etter 1936 hadde ingen afrikanere stemmerett i Sør-Afrika.

Da Nasjonalpartiet kom til makten i 1948, ble rasediskrimineringen satt i system. Med det mener vi at det var et system for hvor og hvordan folk skulle gjøres forskjell på.

Områder ble fordelt mellom de ulike rasene. Det ble bygget dobbelt opp med offentlige toaletter og drikkefontener slik at man skulle unngå å dele. Og slik fortsatte det helt til apartheid ble opphevet i 1994.  

Les mer om den systematiske diskrimineringen i Sør-Afrika under apartheid:

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017