Hopp til innhold
Kriteriene for verdensarvlisten

For å komme på lista må stedene oppfylle ulike kriterier som er beskrevet i Konvensjon om bevaring av verdens kultur- og naturarv. Det er ti kriterier, og de nominerte stedene må fylle et eller flere av disse. De seks første kriteriene dreier seg i hovedsak om kulturelle steder, mens de fire siste har fokus på naturlige steder.  I tillegg har vi veiledning for lista som forklarer disse kriteriene mer utfyllende

10 kriterier for steder som kan bli del av verdensarvlista:

Kriterium 1
Sted eller bygninger som representerer menneskelig kreativ genialitet i et mesterverk. Et eksempel er Ankor-ruinene i Kambodsja som fyller kriteriene 1, 2, 3, og 4.Taj Mahal i India fyller kun kriterium 1.

Kriterium 2
Sted som viser utvikling av arkitektur, teknologi, kunst, byplanlegging eller landskapsbygging som igjen viser en forandring og utveksling av menneskelige verdier og kultur. Et eksempel på dette er runesteiner i Jelling i Danmark.

Bryggen i Bergen (Foto: Poula Hansen/istockphoto)

Kriterium 3
Sted som bærer unik eller svært spesiell vitnesbyrd fra en tradisjon eller en kultur som enten finnes nå eller er borte. Eksempel på dette er Bryggen i Bergen.

Klaas Lingbeek- van Kranen/istockphoto.com

Kriterium 4
Sted som er kroneksempel på en type bygning, arkitektonisk eller teknologisk samling eller landskap som viser oss spesielle trinn i menneskets historie. Eksempel er Akropolis i Hellas og Brasilia i Brasil.

UNESCO

Kriterium 5
Sted som er kroneksempel på bosetning, bruk av natur eller sjø på en måte som er tradisjonell og spesiell for en kultur, eller som viser samhandling mellom oss og miljø. Dette gjelder særlig dersom stedene er spesielt truet eller utsatt for forandringer som det ikke går an å endre. Eksempel er Uluru (Ayers Rock – Mount Olga) National Park i Australia som har kriterie 5, 6, 7, og 8.

 UNESCO / Ron Van Oers

Kriterium 6
Steder som er knyttet til hendelser eller levemåter, ideer eller trosretning, eller kunstnerisk eller litterære verk med universell viktighet (dette kriteriet må helst være sammen med andre). Eksempel på sted som bare har kriterium nr. 6 er atomprøvesprengningene på Bikiniøyene.

© majordomo/istockphoto

Kriterium 7
Steder som er fantastiske naturfenomener eller område av natur som er sjeldent vakkert eller estetisk viktig. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fyller kriteriene 7 og 8.

Kriterium 8
Steder som er fremragende eksempel på hovedperioder i vår historie. Det kan være bevis for liv, betydningsfulle geologiske prosesser i utviklingen av landformer eller viktige geomorfiske eller fysiologiske særpreg.

Kriterium 9
Steder som er eksempler på spesielt viktige pågående økologiske og biologiske prosesser innen jord, vann, kyst og marine økosystemer og system med planter og dyr.

Kriterium 10
Steder som inneholder de mest viktige og betydningsfylle leveområder for å ta vare på naturmangfoldet, inkludert de som inneholder truede arter med unik verdi ut fra vitenskap eller bevaring. Eksempel er Galapagosøyene som fyller både kriterium 7, 8, 9 og 10.

Unescos sider om de ti kriteriene og veiledning for nominasjoner

Les mer

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017