Hopp til innhold

Lærerveiledning
– Velkommen til Verdensarven på Globalis!

Verdensarven på Globalis er et nettbasert undervisningsverktøy som setter fokus på bevaring av kulturarven. Sidene setter verdensarven inn i en historisk ramme og viser også sammenhengen mellom kulturarv og menneskerettigheter.

De fire verdensarvstedene som blir presentert på disse sidene er utformet for å dekke hvert sitt kompetansemål i historie eller samfunnsfag, og for å passe til en bestemt aldersgruppe. Det kan likevel være at undervisningsopplegget for ungdomsskolen også kan passe til sjuende trinn, og omvendt. Her kan du som lærer avgjøre ut i fra din bestemte elevgruppe.

Auschwitz-Birkenau – For videregående

Robben Island – For ungdomsskolen

Akropolis – For 5. – 7. trinn

Ribeira Grande - For 5. – 7. trinn

Vår felles hukommelse – Om Unesco og verdensarven

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017