Hopp til innhold

Lærerveiledning Auschwitz-Birkenau
– For videregående

Sidene dekker følgende kompetansemål for Historie etter Vg3:

Eleven skal kunne gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden.

Innhold

Sidene viser med tekst, lyd og bilder hvordan Auschwitz ble brukt under krigen, og setter fokus på utfordringene som ligger i å ta vare på et slikt sted.

Bildekarusellen har bilder som viser stedet både under krigen og i ettertid. Vi har i hovedsak valgt ut bilder av arkitektur og landskap ettersom enkelte andre bilder kan være støtende, men også fordi det er dette som er bevart av Unesco. Tekstene er korte og passer derfor til de fleste elever.

Tysklands oppgjør med nazismen

Teksten ser på utfordringene det kan være for et land å komme seg videre etter en krig, og hvilken rolle minnesmerker spiller i denne prosessen. Teksten er forholdsvis lang og passer best til lesesterke elever. Har man elever som ikke leser lange tekster kan det være et alternativ å studere bildene, lese bildetekstene og samtale om innholdet i klassen. Da kan du som lærer supplere med resten av innholdet muntlig ut fra de spørsmålene som kommer i forbindelse med bildene.

Å fornekte holocaust

Teksten gir elevene innblikk i ulike aspekter ved holocaustfornektelse. Den tar utgangspunkt i kjente personer som elevene kanskje kjenner til. Den avsluttes med et refleksjonsspørsmål som vil fremme spørsmål og tanker rundt bevaring av historiske steder.

Han overlevde Auschwitz

Teksten er et intervju med Alf M. Knutsen som satt som fange i Auschwitz under krigen. Den suppleres med flere lydklipp underveis slik at elevene kan veksle mellom å lese og å høre Knutsen fortelle selv. I intervjuet forteller Knutsen om sine opplevelser og også om hvorfor han synes det er viktig at Unesco tar vare på stedet.

Tips til elevoppgave

Gjør deg kjent med innholdet på sidene om Auschwitz og sidene om Unesco – Vår felles hukommelse. Drøft følgende problemstilling:

Er Unescos bevaring av Auschwitz nok til å hindre nye generasjoner å begå de samme grusomhetene som ble gjort under den andre verdenskrig?

Robben Island – For ungdomsskolen

Akropolis – For 5. – 7. trinn

Ribeira Grande - For 5. – 7. trinn

Vår felles hukommelse – Om Unesco og verdensarven

Lærerveiledning innledning

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017