Hopp til innhold

Lærerveiledning Robben Island
– For ungdomsskolen

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. Selv om de satt isolert fra samfunnet, fortsatte kampen mot apartheid både i og utenfor fengselet. UNESCO / Francesco Bandarin

Sidene dekker følgende kompetansemål for Samfunnsfag etter 10. årstrinn:

Eleven skal kunne gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte.

Innhold

Sidene viser med tekst, bilder og praktiske oppgaver hvordan mennesker ble fratatt sine rettigheter under Apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Bildekarusell

Bildekarusellen fungerer som en innledning til temaet. Den har korte tekster som de fleste elever kan lese. Her lærer elevene at Nelson Mandela satt fengslet på Robben Island for sin kamp for menneskerettighetene.

Apartheid og Sør-Afrika

Teksten lærer elevene om hva Apartheid betyr og forteller kort om denne politikken i Sør-Afrika. Nederst i teksten er det linker til ulike eksempler på hvordan folk ble forskjellsbehandlet i for eksempel politikk, skole og boområder. Tekstene er korte og passer til de fleste elever. Bildene på disse sidene kan også være et veldig godt utgangspunkt for samtaler i klassen da det vises tydelig at de ulike menneskegruppene ble adskilt fra hverandre i samfunnet.

Elevoppgaven på denne siden fokuserer på menneskerettighetsbrudd under Apartheid-regimet. Elevene skal studere artiklene i menneskerettighetserklæringen og finne ut hvilke artikler som ble brutt. Artiklene kan skrives opp på tavla eller i en oversikt som henges på veggen.

Nelson Mandela: Frihetsforkjemperen som ble president 

Teksten gir et kort innblikk i Mandelas liv. Her lærer elevene at han ble motarbeidet av myndighetene og fengslet. Selv om han satt isolert i mange år ble han en viktig person i kampen mot Apartheid.

Fengselsopphold på øya

Teksten forteller hvordan det var å være fange på Robben Island, med utgangspunkt i Nelson Mandela. Den har mange eksempler som besøkstid, mat og klær som ungdom kan forstå betydningen av. Midt i teksten er det en praktisk oppgave som klassen kan gjøre sammen, eller to og to elever kan teste ut sammen. Teksten avsluttes med en skriveoppgave som illustrerer utfordringer med å sitte fengslet på Robben Island.

Tips til elevoppgave

Elevene gjør seg kjent med sidene, og leser i sær tekstene under Apartheid og Sør-Afrika. Klassen deles så inn i tre kategorier, for eksempel etter hårfarge, høyde eller skostørrelse. Neste skoletime eller neste skoledag skal klassen behandles ut fra denne inndelingen, med færre rettigheter for enkelte grupper. Rettigheter kan for eksempel være: Få lov å notere på pc, få fem minutter lengre friminutt, få hjelp av lærer, få samarbeide med andre elever, få være med å stemme over noe, få utdelt frukt i timen etc.

Den praktiske oppgaven vil sannsynligvis gjøre at elevene skjønner innholdet i både Apartheid og menneskerettigheter bedre.

Auschwitz-Birkenau – For videregående

Akropolis – For 5. – 7. trinn

Ribeira Grande - For 5. – 7. trinn

Vår felles hukommelse – Om Unesco og verdensarven

Lærerveiledning innledning

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017