Hopp til innhold

Norge og Verdensarven

Norge har åtte steder på UNESCOS verdensarvliste, og flere vi ønsker å nominere.


Bryggen i Bergen (Foto: Poula Hansen/istockphoto)

Norge ønsker å være et aktivt medlemsland i UNESCO. De er også blant de landene som gir mest penger til organisasjonen. Det er Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for norsk politikk overfor UNESCO, mens Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvar for norsk UNESCO-arbeid. Norge har også en delegasjon i UNESCOs hovedkvarter i Paris som representerer norske myndigheter der.

Alle medlemmene i UNESCO har UNESCO-kommisjoner. I Norge skal UNESCO-kommisjonen sørge for kontakt mellom det sivile samfunn og norske myndigheter, og gir faglige råd til myndighetene. Den norske UNESCO-kommisjonen består av 16 medlemmer som er oppnevnt av regjeringen. Alle medlemmene har kompetanse på minst ett av UNESCOs fagområder.

Kommisjonen har også som oppgave å gjøre UNESCOs idéer og virksomhet kjent i Norge.

Norge har åtte områder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv:

© majordomo/istockphoto

I tillegg skal alle land som er medlem av konvensjonen om verdensarven ha en liste over steder de ønsker å ta spesielt godt vare på, og som de ønsker skal bli en del av verdensarvlista. Dette kaller vi en tentativ liste. På Norges liste er:

Les mer på UNESCO-kommisjonens nettsider

Les mer

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017