Hopp til innhold

Verdensarven og menneskerettighetene

FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter ble nedskrevet i 1948, men ideene som ligger til grunn for dette dokumentet har eksistert opp gjennom hele historien. Ideer om fred, frihet og utvikling og prinsippene for demokrati og deltagelse i samfunnet har vært sentrale for menneskeheten.

Enkelte steder på verdensarvlisten viser oss hvordan ulike hendelser i historien har vært et tilbakesteg i denne utviklingen, hvor idealene har blitt brutt og satt til side for makt og selvhevdelse for enkelte grupper mennesker. Andre deler av verdensarven viser at vi har kjempet for en verden med delaktige, frie individer. Stedene kan på sin unike måte fortelle oss noe om menneskets skaperkraft, menneskets grusomhet, menneskets tro og styrke.

De fire utvalgte verdensarvstedene vil illustrere dette.
 

Semmering jernbane i Østerrike ble bygget mellom 1848 og 1854 og er et eksempel på menneskelig skaperkraft i jernbanens tidlige dager. Høy standard på broer og tunneller gjør at jernbanen har kunnet frakte mennesker, post og viktige forsendelser helt frem til våre dager. På denne måten er jenbanen også med på å oppfylle artikkel 13 i menneskerettighetserklæringen.

Artikkel 13

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Les hele FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Les mer

Lær om

Vår felles hukommelse

Qutb Minar, Delhi

Robben Island

Her i fengselet på Robben Island satt store deler av ANC-ledelsen fengslet. UNESCO / Francesco Bandarin

Auschwitz-Birkenau

Porten og avlossingstasjonen i Birkenau , også kalla "Dødens port"  foto:www.auschwitz.org.pl

Ribeira Grande

Ribeira Grande

Akropolis

Unesco Akropolis Forside

FN-sambandet © 2017